oka-tryggheten-pa-arbetsplatsen-med-overfallslarm

För personer som arbetar i vårdbranschen samt i vissa andra branscher är risken för överfall och andra situationer som kan upplevas som hotfulla särskilt stor. Ett problem som många företag och organisationer står inför är hur man ska gå tillväga för att skydda sig mot dessa risker. Ett överfallslarm är ofta den uppenbara lösningen och här kommer vi att gå igenom varför så är fallet.

Arbetsplatser där överfallslarm krävs

Det finns en rad olika slags arbetsplatser där personalen med jämna mellanrum riskerar att hamna i hotfulla situationer. Några exempel på verksamheter där så kan vara fallet är vården, detaljhandeln och socialkontor. Ett effektivt och bra överfallslarm kan på dessa typer av arbetsplatser vara till stor hjälp när det kommer till att öka tryggheten på arbetsplatsen.

Ett överfallslarm gör att hjälp kan tillkallas på ett snabbt och effektivt sätt. Larmknappar som är lättillgängliga till följd av strategiska placeringar, samt personlarm som personalen bär med sig i fickan, gör att medarbetarna kan kontakta närbelägna kollegor eller påkalla hjälp från väktare. Larmet kan även vara kopplat direkt till en larmcentral som i sin tur kan tillkalla polis.

Lönsamheten och tryggheten kan ökas med överfallslarm

Ett överfallslarm är en investering som inte bara ger en ökad trygghet. Den trygghetskänsla som larmet ger personalen leder ofta till ett ökat välmående på arbetsplatsen. Detta kan leda till en minskad personalomsättning samt en lägre sjukskrivningsgrad, vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet. Genom att investera i ett bra överfallslarm kan du därmed slå två flugor i en smäll – öka lönsamheten och tryggheten på en och samma gång.

Trådlösa och trådbundna överfallslarm

Leverantörer av överfallslarm tillhandahåller ofta en pletora av lösningar. Dessa inkluderar vanligtvis såväl trådlösa som trådbundna (trådade) överfallslarm. Vilket alternativ som är det bästa för just din verksamhet beror på verksamhetens art samt de krav som ställs på denna.

Trådlösa överfallslarm är generellt sett enkla att installera – de kräver som bekant ingen kabeldragning. Detta gör dessutom att denna typ av larm är smidiga att ta med om verksamheten i framtiden skulle behöva flyttas till andra lokaler.