Det finns många olika typer av larm med olika funktioner beroende på vilket behov larmet behöver uppfylla. På senare tid har det blivit allt vanligare att man integrerar olika system med varandra, till exempel ett inbrottslarm tillsammans med kameraövervakning för att få ett komplett skydd.

Driftlarm

Driftlarm, kallas också för övervakningslarm, finns på många industrier. Syftet är att larma när ett system eller en funktion inte fungerar som det ska. Det kan handla om kyl- och frysanläggningar, hissar, vattenledningar och liknande. Driftlarmet övervakar temperatur, tryck, vattenläckage, strömavbrott etc. Tack vare ett driftlarm så kan man snabbt upptäcka en störning och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra och minska de materiella skadorna. Produktionen i till exempel en fabrik kan också återupptas snabbare.

Brandlarm: ett skydd mot brand 

Ett brandlarm installeras för att man ska kunna upptäcka branden i ett tidigt skede så att man snabbt kan kontakta brandkår och räddningstjänst. Ett brandlarm har sensorer som känner av värme eller rökpartiklar, när larmet aktiveras så sätter en kraftig siren igång. Ett brandlarm består av en centralapparat, detektorer och larmknappar. Moderna brandlarm som integreras med andra larm erbjuder många funktioner för att öka säkerheten. Ventilationssystem och luftkonditionering kan stängas av där det brinner så att man minskar tillgången till syre. Nödutgångar låses upp automatiskt och lamporna tänds för en enklare evakuation av byggnaden.

Passagesystem: för att kontrollera vem som kommer in

Ett passagesystem ger en hög nivå av kontroll då man helt enkelt kan styra vem som har tillträde till lokalerna. När man installerar ett passagesystem så installerar man kortläsare, endast de personer som har kortet kommer in och man slipper hantering av nycklar. Borttappade kort kan snabbt ersättas och spärras så man slipper dyra byten av lås och nycklar. Via ett kortsystem kan man även styra hissar, larm och belysning. Passagesystem kan med fördel kombineras med kameraövervakning.

Kameraövervakning (CCTV): för extra säkerhet

Kameraövervakningssystem installerar du när du har egendom eller fastigheter som behöver extra säkerhet. Kameraövervakning kan också användas av företag för att övervaka industriella processer från distans.

Det finns en rad olika videokameror, de mest avancerade gör skillnad på människor och djur och larmar inte om det bara är en katt som går förbi medan enklare kameror reagerar på alla förändringar i området.

Man kan både köpa och hyra kameror, på lång sikt blir det alltid billigare att köpa kamerautrustningen men är du i behov av en tillfällig lösning så kan det vara bättre att hyra. För en företagare som misstänker att någon i personalen skäl kan det räcka med att hyra en kamera för en begränsad period.